Behzad @be.hzad6742 Instagram Photos & Videos & Stories

Behzad @be.hzad6742


Download Instagram Post
@be.hzad6742 بچه ها حتمأ شرکت کنید فوقلادس

بچه ها حتمأ شرکت کنید فوقلادس

@be.hzad6742 دوستان فوقلادس این دوره

دوستان فوقلادس این دوره

@be.hzad6742 تغییر کردن یک هنر هست. هنری که باعث رضایت درونی هر انسانی میشه. اگر تو با هر شرایطی تغییر نکردی تو باختی نه دنیای پیرامونت. پس تو روی‌ دنیای پیرامونت تأثیر بگذار.
حالا به نظر شما تغییر یک هنر نیست؟

تغییر کردن یک هنر هست. هنری که باعث رضایت درونی هر انسانی میشه. اگر تو...

@be.hzad6742 همیشه سعی کنید اطرافیانتان را عرض یابی کنید که با چه کسانی رفت آمد دارید و چه تأثیری روی زندگی شما می‌گذارند.
پنچ نفر پیرامون شما چه کسانی هستند؟

همیشه سعی کنید اطرافیانتان را عرض یابی کنید که با چه کسانی رفت آمد دار...

@be.hzad6742Unable to open file!